Жигиттер аттангыла


Оюнчулардын саны 6—16 киши.

Оюн өткөрүлүүчү жер, аянтча, спорттук бөлмө,

Оюнга камчы колдонулат.

Жетекчи шайланат, калган оюнчулар колдоруна камчыларын алышып бир катар болуп турушуп, оюндун шарты жана кезеги жөнүндө макулдашып алышат.

Оюнчулар жетекчинин «Жигиттер, аттангыла! деген буйругу боюнча колдорундагы камчыларын ат чаап бараткан кыймылды туурашып, «секиришип», аралыктан бат өтүүгө аракеттенишет. Оюн 2—5 жолу кайталанышы мүмкүн. Марага биринчи келген оюнчу жеңет.

Буйруктан мурда баштоого, аралыкты толук өтпөй коюуга, бир бирине тоскоолдук кылууга жарабайт.

2016-08-11 59 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11