Жети-Суу облус


Жети-Суу облусу – 1867-жылы 11-июлда түзүлгөн администативдик-аймактык бирдик. Сырдарыя облусу менен чегарасы Кургаты жана Чүй суулары боюнча өткөн. Жети-Суу областына Түндүк Кыргызстандын бир катар аймактары – Ысыккөл (кийин Каракол), Токмок (кийин Пишпек) уезддери да кирген. Жети-Суу 1882-жылга чейин Түркстан генерал-губернаторлугунун курамында болгон. 1882–98-жылы Талаа (Степной) – генерал-губернаторлугуна, 1899-жылдан кайрадан Түркстан генерал-губернаторлугуна баш ийген. 1917-жылга чейин «1891-жылкы Талаа эрежеси» менен башкарылган.

Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамалекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.

2016-08-11 115 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11