Жети-Өүгүз району


Жети-Өгүз - району.

Жети-Өгүз району 1930-жылдары уюшулуп, 1963-жылдары Тоң районуна кошулуп, 1965-жылы кайра бөлүнгөн. Чыгышынан Ак-Суу, батышынан Тоң, түштүк батышынан Нарын облусу, түштүк чыгышынан Кытай Элдик Республнкасы менен чектешип турат. Райондо 13 айыл кеңеши, 47айыл бар. Райондун борбору-Кызыл-Суу айылы. Райондун аймагы тоолуу келип, негизги тоо тармактары:

Тескей Ала-Тоо (Ит-Тиш чокуеу, 4808м), Ак-Шыйрак тоо тоолу тизмеги (5200 м). Негизги үрөөндөрү: Ысык-Кол өрөөнү, Жогорку Нарын өрөөнү (Кара-Сай, Тарагай), үч-Кол-Сары-Чат өрөөнү, Ак-Шыйрак өрөөнү, үзонгү-Кууш ороонү ж. б.
Тескей Ала-Тоо менен Какшаал тоо тизмегинин аралыгында Сырт жатат.
Кен байлыктар: калай, алтын, вольфрам, коршшун, графит, минералдуу жылуу булактар, курулуш материалдары ж. б. Райондун чарбасынын негизги тармагы айыл чарбасы. 30-жылдары Жети-Өгүз районундагы алгачкы колхоздордо жерди иштетүүнүн эң биринчи агротехникалык жолу негиз Кыргыз Республикасынын Президенты жаны мектептин ачылыиг аземинде делип, ага удаа мал чарбачылыгы өнүгүү жолуна түшкөн.
Оргочор асыл тукум мамлекеттик заводу, Жети-Өгүз мал бордоо чарбасы, мөмө-жемиш питомниктери үзүрлүү эмгектенишип келишкен. Айыл чарбасынын дүң продуктусунун 64,2%ын мал чарбасы берет.
Райондун экономнкалык негизги бөлүгөн айыл чарбасы түзгөндүктөн ЮООге жакын дыйкан чарбалары, биргелешкен кооперативдер, фермердик чарбалар түзүлүп иштеп жатат.

2016-08-11 40 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11