Жердин суу балансы


Жердин суу балансы – Жер шарында белгилүү бир убакта жааган жаан-чачын суусу менен жер бетинен жана Дүйнөлүк океандан бууланган суулардын ортосундагы айырма. Жердин суу балансы суунун Жерде айланышынын сандык көрсөткүчү болот. Океандардан жылына орто эсеп менен жааган жаан-чачындын жана ага кошулган дарыя сууларынын өлчөмүндөй суу бууланат, кургактыктан болсо, жааган жаан-чачын суусунан дарыя тармактарынын суусун алып таштагандай өлчөмдө суу бууланат. Жер шарындагы көп жылдык жаан-чачындын орточо өлчөмү 1020 мм, Дүйнөлүк океандагы буулануу 880 мм, кургактыктагы буулануу 140 мм. Жердин суу балансынын эсеп-төөлөрү гидрологияда, метеорологияда суу режимин изилдөөдө кеңири колдонулат.

2016-08-11 87 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11