Жердин келбети


Жердин келбети - Жердин чыныгы бетине жакындаштырылган шарттуу көрүнүшү, турпаты. Жер массасы бардык жеринде бирдей таралбагындыгына байланыштуу, анын бети эч бир геометриялык формага окшобогон өтө татаал турпатка ээ. Ошондуктан Жердин келбети болуп геоид эсептелинет. Бирок геодезия, картография жана башка көптөгөн илимий-практикалык маселелерди чечүүдө Жердин келбети катары Жер эллипсоиди же жер сфероиди алынат. Кийинки кезде жердин жасалма жандоочулары менен космосчулардын байкоолорунан Жердин келбети алмурут сымал формада экендиги белгиленген. Мындай форманы кардиоид деп атоо сунуш кылынган.

2016-08-11 109 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11