Жердин кабыгы


Жердин кабыгы, географиялык кабык - Жердин бири-бине өз ара таасир этип турган атмосферанын төмөнкү, литосферанын үстүңкү катмарларын, гидросфераны жана биосфераны камтыган кабыгы. Ага биосфера жана гидросфера бүт, литосферанын гипергенез облусу, атмосферанын стратопаузага чейинки катмары кирет. Калыңдыгы 40 кмге жетет. Географиялык кабыктын бирдиктүүлүгүнө кургактык, атмосфера. Дүйнөлүк океан жана организмдердин ортосундага зат менен энергиянын үзгүлтүксүз алмашып турушу себепкер. Андагы табигый кубулуштар Күндүн жана Жердин ички энергиясына байланыштуу.

2016-08-11 445 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11

гульзар
Мне бы много картинки из тему