Жер эллипсоиди


Жер эллипсоиди – геоид фигурасына эң окшош айлануу элипсоиди, анын көлөмү жана Жер тулкусундагы абалы градустук ченөө, тартылуу күчүнүн ылдамдануусун өлчөө жана Жердин жасалма жандоочусу аркылуу байкоо менен аныкталат. Ал геодезия, картография жана башкалардын илимий жана практикалык маселелерин чечүү үчүн кабыл алынган. КМШда жана башка айрым өлкөлөрдө Красовскийдин эллипсоиди колдонулган. Анын өлчөмү: чоң жарым огу (экватор радиусу) 6378245 м, уюлдук кысылуусу 1:298.3, багыт алышы Пулков обсерваториясынын башкы залынын борбору аркылуу өткөн узундук менен аныкталат.

2016-08-11 73 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11