Желим боёктору


Желим боёктору — орг. жана орг. эмес боёктор целлюлоза эфири, поли-винил спирти, крахмал, казеин жана майдан алынган желимдин суу эритмесиндеги суспензиясы. Жана башка курамына башка да толуктагычтар (бор, каолин, гипс жана башка) кирет. Боёк колдонуу алдында гана даярдалып, щетка менен же бүрктүрүп сырдалат. Бөлмө темп-расында кургайт. Жана башка менен сырдоо май жана эмаль боёктору менен сырдоодон нымдын бууланышына тоскоол кылбагавдыгы менен айырмаланат. Казеин боёктору сууга жана абага туруктуу болгондуктан имараттар, фасаддар кооздоодо жана гипске кошулат

2016-08-11 44 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11