Жеке ишкердик (ишкердик)


Жеке ишкердик (ишкердик) – КР жарандык мыйзамдары боюнча мыйзамда белгиленген тартипте ушундай максатта каттоодон өткөн, жактардын пайда табуусуна багытталган өзалдынча, өз тобокелчилиги менен ишке ашырылган ишкердик. Ошентсе да, мыйзам жарандык Ж. и-ти мамлекеттик каттоодон өтүүсүз эле ишке ашыруусуна жол берет. КР жөндөмдүүлүктөрү чектелбеген жарандары, четөлкөлүк жарандар, жарандыгы жок адамдар, ошондой эле юридикалык жактар Ж. и-тин субъектери боло алышат. Коммерциялык эмес уюмдар Ж. и. менен алардын уставдык максаттары үчүн зарыл болгон үчүн гана алектене алышат.

2016-08-11 89 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11