Жээлигүү (делөөрүү)


Жээлигүү (делөөрүү) – ооруксунуу белгилери жок болгону менен, жүрүм-туруму чийинден чыккан абал. Жиниккен адам башка бирөөлөр менен узак мамиле түзө албаган, өз күнөөсүн сезбеген, коомчулукту көзгө илбеген, агрессивдүү жана адаттан тыш ээликме пенде катары сыпатталат. Кылмыштуулук жагынан алганда, элирип кетме жиндилер кыйла кооптуу болуп саналат: андай адамдар чынтийбес, чырт этме, өзүн кармай албаган, кыйкымчыл неме болушат. Алар кылмышты (дене-бойго залал келтирүү, каршылык көрсөтүү, туракжай колтибестигин бузуу) негизинен аффект абалында жасашат.

2016-08-11 50 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11