Жедирмек оюну


Жедирмек. Кыргыз элинин чүкө оюндарынын бири. Оюн олтурууга ыңгайлуу болгон ар кандай жерде ойнолот. Оюнга эки же андан көп оюнчу катышат. Оюнчулардын жашы чектелбейт. Оюнчулар өздөрүнөн калыс шайлашат. Калыс оюнчуларды оюн ойнолуучу жерге олтургузат. Ар бир оюнчу ортого бирден чүкө таштайт. Оюнчулар ортого ташталган чүкөлөрүн таанууга тийиш. Калыс ал чүкөлөрдү алып, оюнчулардын ортосуна калчайт. Калчаганда кайсы оюнчунун чүкөсү алчы консо таа конгон, чик түшкөн чүкөлөрдү, ал эми таа конгон чүкө бөк түшкөн чүкөлөрдү утуп алат. Эгерде бир нече чүкө алчы, таа консо, чик, бөк түшкөн чүкөлөрдүн саны конгон чүкөлөрдүн санынан аз болсо, калыс чүкөлөрдү кайра калчайт. Чүкөсү утулган оюнчулар кайра бирден чүкө кошушат. Калыс чүкө калчоону улантат. Чүкөсү түгөнгөн оюнчулар оюндан чыгышат. Оюндун акырында кайсы оюнчу чүкөнү көп утса ошол оюнчу оюндун жеңүүчүсү болот.

2016-08-11 45 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11