Жазылуу


Жазылуу – 1) келишим, ал боюнча бир тарап (жазылуучу) белгилүү бир акчалай сумманы төлөйт же бөлөк мүлктүк эквивалентти (м.: кагаз калдыктарын, экинчилик чийки заттарды ж. б.) берет, ал эми экинчи тарап (адатта – басма, соода уюму же байланыш уюму) жазылуучуга тийиштүү мезгилдүү же көп томдуу басылманы жарыкка чыгышына жараша берип турууга милдеттенет, 2) келишим, ал боюнча бир тарап (жазылуучу) экинчи тараптан (эмитенттен) ал чыгарган баалуу кагаздарды белгилүү бир баада жана белгилүү бир санда сатып алууга милдеттенет, 3) сатып алуу-сатуу, алмашуу келишимдери же башка ушундай келишимдер боюнча баалуу кагаздарды жайгаштыруу, мында баалуу кагаздар үчүн кандайдыр бир эквивалентти берүү каралат (баалуу кагаздарды конвертирлөө жолу менен жайгаштыруунун карама-каршысы).

2016-08-11 51 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11