Жазы кулак кош эрин жарганат


Жазы кулак кош эрин жарганат (Tadarida teniotis) – кош эрин жарганаттар тукумундагы жаныбар. Бул түр азырынча Ош шаарынын тегерегинде таралган, кээ бир анчалык так эмес маалыматтарга караганда бул жазы кулак жарганат Талас тоосунун батыш жагында байкалган. Жашаган жери аска жаракалары, үңкүрлөр. Түнкүсүн демилгелүү болушат. Бул түрдүн сандуу аз, ошондуктан экологиясы изилденген эмес. Ургаачысы июнь айында бирден баласын тууйт. Ж-дин К. ж-дин аз санды болуп, сейрек жолуккандыктан Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилип, коргоого алынган.

2016-08-11 206 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11