Жазажай (шизо)


Жазажай (шизо) – кээбир өлкөлөрдө, (М.: РФде), түзөтүү мекемелеринин тартибин бузуучулар үчүн камералары жайгашкан бөлүмү. Ж-да отурган кишинин укуктары олуттуу чектелет. 1988-жылга чейин Ж-да тамак чектелүү берилген (ачкалык менен кыйноо). Андан сырткары, камоодогулардын баардык кийим-кечелери чечилип алынган жана жеңил-желпи күрмөлөр берилген, алар сыртка чыгарылган эмес, төшөк менен шейшептер берилбеген, кат-кабар, оромкаттарды, тартуу тамактарды алалышкан эмес. 1992-жылы бул чектөөлөрдүн көпчүлүгү алынып салынган. Ошентсе да, азыр деле Ж-га камоо – эң бир оор жазалоолордун бири.

2016-08-11 92 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11