Жашылчалар


Жашылчалар - ширелүү бөлүгү тамак-ашка пайдаланылуучу эгилме же табигый чөп өсүмдүктөр. Жашылча өсүмдүктөрүнүн 620 түрү (78 тукумга кирет), КМШ өлкөлөрүндө 60 түрү бар. Анын теңи эгилме, калгандары табигый түрдө пайдаланылат. Жашылча өсүмдүктөрүнүн курамында эң көп витамин, белок, май жана углевод азык заттары, минерал заттар бар. Тамак-ашка сабак, жалбырак, жалбырак сабы, кочаны (капуста, шибит, мангольд жана башка), азык тамыры (сабиз, аш кызылчасы, чамгыр, түрп, шалгам жана башка), пияз түбү (пияз, сарымсак жана башка) жана башка пайдаланылат. Жашылча өсүмдүктөрүнүн бир-эки жана көп жылдык түрлөрү бар. Бир жылдык жашылча өсүмдүктөрүнүн (чанактуулар, ашкабак уруусундагы өсүмдүктөр, шалгам жана башка) өсүү цикли эгилген жылы эле аяктайт. Эки жылдык жашылча өсүмдүктөрүндө (пияз, сарымсак, тамыры азык өсүмдүктөрдүн шалгамдан башкасы, капустанын түстүү жана пекин капустасынан башкасы жана башка) 1-жылы тамак-ашка пайдаланылуучу бөлүктөрү, 2-жылы уругу пайда болот. Көп жылдык жашылча өсүмдүктөрү – ышкын, козу кулак, эстрагон жана башка Жашылча өсүмдүктөрүнүн көбү жылуу жерде, нымдуу, күрдүү топуракта жакшы өсөт.

2016-08-11 1418 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11