Жашыл-Көл көлдөр тобу


Жашыл-Көл көлдөр тобу – Ара-Бел сыртынын батыш бөлүгүндө, Тескей Ала-Тоонун түштүк капталындагы Барскон суусунун өтмө өрөөнүндө жайгашкан. 1. Эң ириси Барскон ашуусунан 1,5 км түштүк тарапта. Деңиз деңгээлинен 3780 м бийиктикте. Узундугу 2,1 км, аянты 0,8 чарчы/чакырым. Көлөмү 2,18 млн м3. Эң терең жерп 15,5 м. Жогору жана төмөн жагынан чакан көлмөлөр менен өзөн аркылуу туташат. 2. Андан 600 м түштүк тарапта экинчи көл жайгашкан. Жогорку көлдөн агып чыккан суу менен толукталып турат. Ара-Бел суусу да ушул көлгө куят. Аянты 0,1 чарчы/чакырым, көлөмү 0,2 млн м3, эң терең жерп 2,8 м. 3. Барскон ашуусунан 9 км түштүк-чыгыш тарапта, Ара-Бел суусунун өрөөнүндө, 3752 м бийиктикте жайгашкан. Көлдөн агып чыккан суу майда көлмөчөлөргө куят. Аянты 0,54 чарчы/чакырым, көлөмү 0,857 млн м3, эң терең жерп 4,8 м. 4. Тескей Ала-Тоонун түштүк капталындагы тепши сымал өрөөндө, деңиз деңгээлинен 3840 м бийиктикте жайгашкан чакан көл. Аянты 0,657 чарчы/чакырым, көлөмү 4,03 млн м3, эң терең жерп 15 м. Жалпысынан Жашыл-Көл көлдөр тобу моренадан пайда болгон. Көлдөрдө балык бар.

2016-08-11 91 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11