Жашоо дарагы


"Жашоо дарагы" (лат. arbor vitae) – алгачкы коомдун космогониялык ой жүгүртүүлөрүнөн келип чыккан көркөм өнөрдөгү эң байыркы символдук мотивдердин бири, адам, жаныбар, куштардын тулкусунан турган дарак. «Жашоо дарагы» Байыркы Чыгыштын көркөм өнөрүндө сыйынуучу мааниге ээ болгон (883–859, Ашшурнасирпал IIнин ак сарайындагы ассириялык рельеф). Бир аз кечирээк Адам менен Еванын «таанып-билүү» жана «жандандыруучу Крест» дарактары менен окшоштурулган (Хильдесхаймс соборунун коло эшиктери, 1015). «Жашоо дарагы» эл чыгармачылыгындагы сүйүктүү мотивдерден болгон.

2016-08-11 57 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11