Жарыктын сынышы


Жарыктын сынышы – жарык нурунун ар кандай оптикалык тунук чөйрөдөн өткөндө багытынын өзгөрүшү. Эки чөйрөнүн идеалдуу тегиз чегинде сынган жарык толкунунун таралуу багыты төмөнкү закондор менен аныкталат: 1) сынган нур түшүү бурчунун тегиздигинде чекке түшүрүлгөн нормал (перпендикуляр) менен түшкөн нур аркылуу өткөн тегиздикте жатат, 2) жарыктын түшүү бурчу ф жана сынуу бурчу χ төмөнкү катыш менен байланышат: sin9/sin x= n2/n1=v2/v1, n , n2чөйрөлөрдүн сынуу көрсөткүчү, v1, v2 жарыктын 1 жана II чөйрөдөгү ылдамдыктары. Жарыктын сынышынын закондору менен жаратылыштагы эң көп кубулуштар түшүндүрүлөт. Мисалы, асан-үсөн (радуга), Айдын, Күндүн шакеги жана башка Бул кубулуш спектрограф, микроскоп жана башка оптикалык алеттерде (приборлордо) колдонулат.

2016-08-11 309 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11