Жарыя сыйтартуу убадасы


Жарыя сыйтартуу убадасы – жарандык мыйзамдарда каралган жарандык-укуктук милдеттенме. Ага ылайык, акчалай сыйтартуу же дагы башка сыйлыкты жарыя убада кылган жак көрсөтүлгөн кулактандыруу боюнча белгиленген мөөнөт ичинде укукченемдүү иш-аракет жасаган баардык жакка, тактап айтканда, сыйлык убада кылган жактын жоголгон буюмун тапкан же зарыл маалыматтарды айтып берген жакка убада кылынган сыйтартууну сөзсүз төлөп берүүгө тийиш. Убада кылынган сыйтартуу ким тарабынан убада кылынганы такталган шартта гана сыйтартууну төлөп берүү милдети келип чыгат. Эгер Ж. с. у-нда көрсөтүлгөн аракет бирнече жак тарабынан аткарылган учурда, мындай аракетти эң биринчи жасаган жакка тартууланат. Эгерде Ж. с. у-нда анын өлчөмү көрсөтүлбөсө, ал сыйтартуу убада кылган жак менен өзара макулдашуу аркылуу аныкталат, ал эми бул боюнча талаш-тартыш келип чыкса, сот аркылуу аныкталат.

2016-08-11 113 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11