Жарма данек оюну


Жарма данек оюну.

Кыргыз элинин эн байыркы оюндарынын бири. Оюн калагандай жерде ойнолот. Оюнга 11 жаштан жогорку эки оюнчу катыша алат . Калган оюнчулар оюнга калыс болушат. Оюнга оруктун кош чыккан данеги пайдаланылат. Калыстардын катышуусу менен эки оюнчу жарма данекти жээрдин алдында оз ара ''жарма данек'' айтуунун монотун, мелдештин шартын макулдашып алышат. Мисалы , 17-20 жаштагы оюнчуулар болсо «жарма данекти» жегенден кийин «жарма данек»айтуу монотун бир нече кунго калтырып белгилешип шартталса болот. Белгиленген убакыттап эки оюнчу жана калыс оюнчулары бир жерге чогулуп, оюндун женуучусу аныкталат. Ал эми женилген оюнчу шартташкан нерселерин аткарат. Оюнун ушундай тартипте уланат. Бул оюн негизинен салттык оюндардын катарын толуктап, акыл оюндарына кирет. Акыл оюндарынын турмушубузда ролу чон. Анткени балдардагы эске сактоо жондомдулугун артырат. Мындан сырткары акыйнек , топ таш , тогуз торгой , алтын шакек, жашынмак, деген салттуу оюндарыбыз бар. Биз бул оюндарды мындан дагы онуктуруп келерки муундарга аздектеп сакташыбыз парз жана милдет.

2016-08-11 37 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11