Жаркырактык (L)


Жаркырактык (L) – беттен таралып чыгуучу жарык агымынын бет-мейкиндиктеги тыгыздыгы. Ал жарык агымы dO менен геометриялык фактордун dWdAcosq катышына барабар: L=dO/ dWdAcos, мында dW нерселик бурч, dA жарыкты чыгаруучу же кабыл алуучу беттин бөлүкчөсү, q ушул бетке тургузулган перпендикуляр менен жарыктын таралуу багытынын ортосундагы бурч. Жаркырактыктын бирдиги — кд/м2. Бардык жарык бирдиктеринин ичинен жаркырактык көрүү сезими менен тикеден-тике байланышкан. Анткени көздүн торчосундагы сүрөттөлүштүн жарыктанышы буюмдун жаркырактыгына пропорциялаш болот.

2016-08-11 54 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11