Жаратылыш ресурстары


Жаратылыш ресурстары "Жер". Жаратылыш ресурстары товарларды өндүргөндө жана кызмат өтөөлүдө колдонулуучу табигый байлык. Буларга жандуу жаратылыш, минералдык жана токой ресурстары, ошондой эле биз дем алып жаткан абаа, ичип жаткан суу сыяктуу нерселер кирет. Кыргызстан жаратылыш ресурстарына бир топ эле бай. Жаратылыш ресурстарын өндүрүш фактору катарында айтканда экономисттер көбүнчө "жер" термини менен колдунушат.

Жерди пайдалангандыгы үчүн төлөнгөн баа - "рента" деп аталат. Ким жер ээси болсо, рента ошонун кирешеси.

2016-08-11 3072 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11