Жаратылыш парктары


Жаратылыш парктары – аймактары экологиялык жана эстетикалык баалуулукка ээ жана жаратылышты коргоодо, агартуу иштеринде жана рекреациялык максаттарда пайдаланылуучу жаратылыш комплекстерин жана объектерин өз кучагына камтыган жаратылышты коргоочу рекреациялык мекемелер. Ж. п-нын аймактары аларга мөөнөтсүз (туруктуу) пайдаланууга берилген жерлерде, айрым учурларда – башка пайдалануучулардын, ошондой эле менчик ээлеринин жерлеринде жайгашат. Ж. п. коммерциялык эмес уюмдар болуп саналышат жана жаратылышты коргоо мекемелеринин мамлекеттик бюджет каражаттарынын эсебинен каржылануучу таризде түзүлөт.

2016-08-11 431 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11