Жарандын шайлоо укугу


Жарандын шайлоо укугу – КР жарандарынын мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына шайлоого жана шайланууга конституциялык укугу. Ага талапкерлерди тандоого, шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүгө, шайлоонун жүрүшүнө, шайлоо комиссиясынын ишине байкоо жүргүзүүгө, добуш берүү жыйынтыгын аныктоого, шайлоо жыйынтыгын чыгарууга ж. б. шайлоо аракеттерине катышууга болгон укуктар да кирет: а) жигердүү шайлоо укугу – КР жарандарынын мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына шайлоо укугу, б) солгун шайлоо укугу – КР жарандарынын мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына шайлануу укугу.

2016-08-11 318 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11