Жарандык (жарандык-укуктук) жоопкерчилик


Жарандык (жарандык-укуктук) жоопкерчилик – юридикалык жоопкерчиликтин бир түрү, адам жарандык укуктун ченемдери менен белгиленген өзүнүн милдеттерин аткарбай же тийиштүү деңгээлде орундабай койгондугунан улам болуучу, башка адамдын жарандык укуктарын бузуу менен байланышкан юридикалык натыйжа. Ж. ж-тин маңызы башка бирөөнүн (кредитордун) же мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн укук бузуучуга (карызкорго) карата мыйзамда же келишимде белгиленген таасир этүүнүн ага терс жыйынтыктарды берүүчү – чыгымды төлөтүү (айып, үстөк пайыз), тарткан зыяндарды калыбына келтиртүү – чараларын колдонууда жатат.

2016-08-11 260 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11