Жарандык укук бузуу курамы


Жарандык укук бузуу курамы – мыйзамда белгиленген, адамды жарандык-укуктук жоопкерчиликке тартууга негиз берүүчү шарттардын жыйындысы. Толук (жалпы) Ж. у. б. к. төмөндөгү шарттарды (элементтерди камтыйт: а) жүрүм-турумдун укукка сыйбастыгы, б) зыяндын болушу, в) укукка сыйбаган жүрүм-турумдун жана келген зыяндын ортосундагы себептик байланыш, г) зыян келтирүүчүнүн күнөөсү. Мыйзамда же келишимде каралган учурларда жоопкерчилик толук эмес (кыскарган) Ж. у. б. к. болгондо келип чыгат. Айталы, биркатар укуктук актыларда күнөө жоопкерчиликтин зарыл шарты болуп эсептелбейт.

2016-08-11 400 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11