Жарандык согуш жана согуштан кийинки кайра куруу (9)


1861-жылдын апрель айында түндүк менен түштүктүн ортосунда согуш башталды. Түштүк штаттары өздөрүнүн укугун жарыялап Конфедерация түзүшөт. Алардын күчтөрү эң алгачкы окту чыгарган. Түндүк штаттарынын максаты президент Линкольндун башчылыгы менен көтөрүлүшчүлөрдү токтотуп, Союзду сактап калуу болгон.

2016-05-29 608 АКШнын кыскача тарыхы Жыргалбекова С. 2016-05-29

жайгул
Рахмат жашы малыматтар бар экен