Жарандык коом


Жарандык коом – конституциялык укук теориясында экономика, маданият ж. б. чөйрөлөрдө мамлекет таасиринен сырткары, эч көзкарандысыз эле демократиялык коомдун чегинде өнүгө турган мамилелердин жыйындысы. Жарандык коомдун негизги белгилери: менчик түрлөрүнүн ар түрдүүлүгү менен теңдиги, эмгек жана ишкердүүлүк эркиндиги, идеологиянын көп түрдүүлүгү менен маалымат эркиндиги, адам укуктары менен эркиндигинин сакталышы, өнүккөн өз алдынча башкаруу тутуму, заманбап укук бийлиги. Акыркы кезде бир катар өлкөлөрдө, анын ичинде КРде, Жарандык коомдун негиздерин конституциялык-укуктук институтка мүнөздүү негиз катары кароо жышааны байкалат.

2016-08-11 846 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11