Жарандардын экологиялык укугу


Жарандардын экологиялык укугу – жарандардын ыңгайлуу чөйрөдө жашоосуна багытталган мамлекеттик мыйзам укуктары. Анда чөйрөнүн абалы жөнүндөгү так маалыматтар жана мүлккө сарпталган чыгымдарды калыбына келтирүү шарттары эске алынган. Ал өмүргө жана ден соолукка зыян келтирбеген ыңгайлуу шарттарда жашоо мүмкүнчүлүгүнө, айлана-чөйрөнү ыңгайлуу шартта сактоону жана коргоону мамлекеттен талап этүүгө жарандардын укугу бар экендигин тастыктайт. Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндөгү мыйзам боюнча жарандар айлана-чөйрөнүн зыяндуу таасирлеринен ден соолукту сактоо, ден соолукту сактоочу же ага тескери таасирин тийгизүүчү факторлор жөнүндөгү маалыматтарды так жана учурунда үзгүлтүксүз алып туруу, ошондой эле алардын ден соолугун коргоо тармагындагы укуктары менен эркиндиктерин чектеген мамлекеттик уюмдар менен кызмат адамдарынын айлана-чөйрөгө терс иш-аракеттери жөнүндө тийиштүү уюмдарга даттануу укугуна ээ. Мындан сырткары жарандар өз кызыкчылыгын коргоо үчүн экологиялык бирикмелерди түзүү, куралсыз беймарал чогулуу, жы­йындарды, жүрүштөрдү өткөзүү, ошондой эле оюн эркин билдирүү укугуна ээ. Жарандардын экологиялык укугу ошондой эле башка чен-өлчөм, жол-жоболор менен да бекемделет.

2016-08-11 149 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11

Фархат
Саламатсыздарбы иен ешик рам жасаймын елге арзан станогум бензинде иштейт токту генераторум бар елекриства иштетпей налок толоймумбу