Жапаров Барктабас


Жапаров Барктабас 1939-жылы 4-майда Нарын областына караштуу Ат-Башы районундагы Ак-Муз айылында жарык дүйнөгө келген. Жети атасы тууралуу айтсак, атасы - Жапар, чоң атасы - Шайымбет, бабасы - Абылбек, бубасы - Мырзабек, кубасы - Баакы, жетеси - Тайсары, жотосу - Өөлөтү. Үч жашынан ата-эне мээриминен ажырап, жетимчиликтин запкысын тартып чыйрак өстү. Айылдык мектептин 7-классын аяктаган соң, Нарын шаарындагы Токтогул атындагы орто мектепте окуусун уланткан, ал кезде көпчүлүк айыл кыштактарда жети жылдык гана мектептер боло турган. 1957-жылы 10-классты аяктагандан кийин, аскердик милдетин өтөөгө кетет. 1964-жылы борбордогу М. В. Фрунзе атындагы айыл чарба машиналарын куруу заводунда жумушчу болуп эмгек чыйырын баштагаң. Окуу менен эмгекти айкалыштыруу максатын алдыга коюп, кыйынчылыкка тике караган Барктабас ага ал жерден электр ширетүүчү кесибин өздөштүрдү. Бул учурда жергиликтүү улуттун жаштарынан бул кесипте эмгектенгендер аз болчу. Ары оор ширетүүчүлүк кесипте бара бүтүндөй эли журттун урмат-сыйына арзый алды. 1966-1971-жылдары машина куруу техникумунда окуп, технолог кесибине ээ болсо, 1974-1979-жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинен сырттан окуп, эко¬номист жогорку билимин алды. Күндүзү иштеп, кечкисин окуусуна барып эс алуу дегенди унутуп койгондой. Ал бет алганынын артынан көгөрө чуркап, талыкпай эмгек-тенүүгө үйрөндү. Колундагы темир устанын көөрүгүнө түшкөндө кыпкызыл боло ийилип, көздү уялткан көк жашыл жалындын ичинде "шыр-шыр" этип чачыраган алтын учкундар анын жан дүйнөсүнөн жаралган күлкүсү менен коштолчу. Жүзүнөн жылдызы жанып, ар дайым жайдары жүрчү. Капалык, жүрөгүндө уюган арман бар экенин жан адамга билдирчү эмес. Тамаша сөзүн айтып, жанындагылардын маанайын көтөрүп турчу.

Инсандар таржымалы. Бишкек 2007-ж.

2016-08-11 71 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11