Жаңы Осуят


Инжилде 27 китеп ар түрдүү убактарда жана жерлерде ар кандай жазуучуларынын жазылган. Байыркы Келишимдеги сыяктуу, жаңы осуят убакыттын салыштырмалуу тар аралыгында жазылган, сыягы, 50-жылдан 125 доордун бир кылымда, аз ашуун. жаңы осуят Ыйсанын окууларын жана адамды, ошондой эле биринчи кылымдагы жолдоочулары окуялар талкууланат. Ыйсанын жолдоочулары ыйык китептик аяттын катары бирге жаны жана эски Келишимди да эсептешет. жаңы осуят турат:

төмөнкүлөр мурдагыдай эле бул китеп менен байланыштуу жазуучунун кийин жаңы осуят китептердин тизмеси болуп саналат.

2016-08-11 87 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11