Жаңы багыт жана экинчи дүйнөлүк согуш (13)


1930-жылдардын башында президент Франклин Рузвельт «Жаңы багыт» аттуу планын сунуш кылган. Бул план Американы болушунча тез Улуу депрессиядан сууруп чыгууну көздөгөн. Ал демократия жоголуп бараткан башка өлкөлөрдө мындай процесс элдердин демократияга каршы болгондугунан эмес, алар ишсиздиктин жана коопсуздуктун жоктугунан улам түңүлгөндүктөн болду деген. Рузвельттин башчылыгында сактык банктарга акча салууну камсыздандыруу максатында федералдык корпорация уюшулган. Мыйзамдарды акцияларды сатууга ылайыктуу кылган.

2016-05-29 468 АКШнын кыскача тарыхы Жыргалбекова С. 2016-05-29