Жаңы ачылган жагдайлар


Жаңы ачылган жагдайлар – процесстик укукта ишке катышкан адамдардын укук жана милдеттеринин пайда болушу, өзгөрүүсү же токтоосу байланышкан (ишке катышкан адамдардын билип туруп жалган көрсөтмө берүүлөрү, эксперттердин жыйынтыктары, буюм далилдери же билип туруп туура эмес которуулар ж. б.) фактылар, ошондуктан Ж. а. ж-ды максаты андай юридикалык фактыларды далилдөө менен чектелген далилдерден так айырмалоо керек. Чыгарылган чечимдин (өкүмдүн) негиздүүлүгүнө шек туудурган жаңы далилдердин табылышы аны соттук көзөмөл тартибинде кайра карап чыгууга негиз болот. Андай кайра кароо үчүн Ж. а. ж. иш үчүн олуттуу мааниге ээ болуусу зарыл.

2016-08-11 60 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11