Жангар


«Жангар» – калмак элинин баатырдык эпосу. 15-кылымда жаралган деп божомолдонот. Эпос толугу менен жазылып алынган. Анда бактылуу, укмуштуу Бумба өлкөсүн коргогон калмак баатырларынын жана анын ханы Жангардын согуштук эрдиктери сүрөттөлөт. Ошондой эле калмак элинин үмүт-тилеги, улуттук эркиндик үчүн көп кылымдык күрөшү чагылдырылат. «Жангар» калмактарда 18-кылымдан эле белгилүү болгон. Аны жангарчылар муундан муунга өткөрүп, биздин күнгө жеткирген. Эпосту биринчи изилдеген жана орус тилине которгон (1854) А. А. Бобровников болгон. 1940-ж. эпостун 500 жылдыгы белгиленген. «Жангар» моңгол элинде да айтылат.

2016-08-11 61 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11