Жамбыга секирип жетүү


Оюнчулардын саны 5—8 киши.

Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча, спорттук бөлмө, дарактуу жер.

Оюнда колдонуучу аспаптар. «Жамбы».

Даракка «жамбы» илинет, оюнчулар андан 10—15 м. аралыкта турушуп, шарты жана кезеги жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Катышуучулар кезектери келгенде бирден жүгүрүп келип, асылып коюлган «жамбыга» секирип колу менен жетүүгө аракеттенишет. «Жамбыга» секирип жете албай калганы жыдып, оюндун андан аркы жүрүшүнө жардам берет. «Жамбыга» секирип жеткендерге «жамбы» улам дагы бийиктелип илинет. Оюндун жеңүүчүсү аныкталгыча ушинтип кайталана бериши керек.

Асылып коюлган «жамбыга» секирип баш менен жетмей, асылга коюлган «жамбыга» секирип бут менен жетмей.

Бир бирине тоскоолдук кылууга болбойт.

Оюнга методикалык көрсөтмө. Оюнчулардын саны кеп болсо, аларды топ-топко бөлүп өткөрсө болот.

Күч, ылдамдыкка тарбияланат. Секирүүнүн ыкмаларын үйрөтөт.

2016-08-11 32 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11