Жаманов Сыдыкбек


Жаманов Сыдыкбек - театр жана киноартисти.

С. Жаманов эмгек жолун 1936-жылы Фрунзеде балдар театрында иштөө менен баштаган.
1941-жылдан тартып өмүрүн акырына чейин Кыргыз мамлекеттик драма театрында иштеген.
"Өнөр өргө жетелейт" деген мемуардык китептин жана бир нече пьесанын автору.
Жаманов атайын билим албаса да ал кыргыздын профессионалдык театр искусствосунун алгачкы баштоочуларынын катарында туруп, өзүнүн табигый таланты жана талыкпаган эмгеги аркылуу кыргыз театрынын тарыхына из калтырган.
Жаманов кыргыз киноискусствосунун өнүгүүсүнө да салым кошкон.

Каныбек, Курманбек (К. Жантөшев, "Каныбек", "Курманбек")
Түлкү (К. Маликов, А. Куттубаев, "Жаңыл")
Болот (А. Көбөгөнөв, "Болот менен Тынар")
Ашырбай (Т. Абдумомунов, "Ашырбай")
Балбай (А. Токомбаев, "өлбөстүн үрөнү")
Субанкул (Ч. Айтматов, "Саманчынын жолу")
Доктор (Назым Хикмет, "Унутулган адам")
Добротин (А. Салынский, "Мария")
Яровой (К. Тренев, "Любовь Яровая")
Байков (Ж. Садыков, "Жукеев-Пудовкин")
Кочкарев (Н. В. Гоголь, "үйлөнүү")
Скалазуб (А. Грибоедов, "Акылдан азап")
Жолдош (Н. Байтемиров, "Уркуя")
Кулубай (Ч. Айтматов, "Танабай Бакасов")
Забелин (Н. Погодин, "Кремль куранттары")
Бакай (Ж. Садыков, "Манастын уулу Семетей")
Бакай (Ж. Садыков, "Сейтек") жана башка.

"Илья Муромец"
"Салтанат"
"Менин жаңылыштыгым"
"Алыскы тоолордо"
"Токтогул"
"Эрте жаздагы турналар"
"Он үчүнчү башкарма" жана башка кинофильмдерге тартылган.

2016-08-11 49 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11