Жаман-Суу мөңгүсү


Жаман-Суу мөңгүсү

Борбордук Тянь-Шандагы Ак-Шыйрак тоо тоомунун чыгыш капталында орун алган дендрит тибиндеги мөңгү.
Узундугу 10,4км, аянты 31,3чарчы/чакырым.
Мөңгүнүн башы деңиз деңгээлинен 5040м, этеги 3400м бийиктикте жатат.
Кар чегининин бийиктиги 4150м. Фирн областы Ак-Шыйрактын суу бөлгүчү боюнча 20 кмге созулган кырдын чыгыш капталындагы жыш тилмеленген төрлөрдө жатат.
Оң тарабында аянты 7,7чарчы/чакырым келген курамы чегинүүдөн кийин өзүнчө мөңгү болуп бөлүнгөн.
Абляция областынын аянты 11,5км.
Мөңгүнүн жалпы көлөмү 4куб/чакырым .
Мөңгүдөн Жаман-Суу өзөнү агып чыгып, үч-Көлдүн курамы Ээр-Ташка оң тараптан куят.

2016-08-11 80 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11