Жаман-Эчки мөңгүлөрү


Жаман-Эчки мөңгүлөрү

Ички Тянь-Шандагы өрөөн тибиндеги мөңгүлөр.
Жетим кырка тоосунун түндүк капталында.
Кичи-Нарын суусунун алабында жайгашкан эки мөңгү (Чыгыш жана Батыш Ж.-Э. м.).
Чыгышындагы мөңгүнүн узундугу 4,6км, аянты 4,2чарчы/чакырым .
Мөгүнүн башы деңиз деңгээлинен 4640м, этеги 3780м бийиктикте жатат.
Башындагы мөңгүнүн узундугу 5,6км, аянты 5,9км.
Мөгүнүн башы деңиз деңгээлинен 4530м, этеги 3750м бийиктикте жатат.
Андан Жаман-Эчки өзөндөрү башталып, Буркан суусуна сол жактан куят.

Жаман-Эчки мөңгүсү – Жетим кырка тоосу менен Жетимбел тоосунун кошулган жериндеги өрөөн тибиндеги мөңгү. Узундугу 3,2 км, аянты 4,0 чарчы/чакырым. Нарын дарыянын жогорку агымы – Тарагайдын (Нарын д-нын башы) алабынан орун алган. Мөңгүнүн башы деңиз деңгээлинен 4520 м, этеги 3800 м бий - иктикте жайгашкан. Мөңгүдөн Тарагайдын оң куймасы Жаманечки суусу башталат.

2016-08-11 53 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11