Жамааттык эмгек талаштары


Жамааттык эмгек талаштары – КР эмгек мыйзамдарына ылайык, эмгек шарттарын (эмгек акысы менен кошо) жакшыртууга жана өзгөртүүгө, жамааттык келишимдер менен макулдашууларды түзүүгө, өзгөртүүгө жана аткарууга байланыштуу, ошондой эле уюмдардагы эмгек укук ченемдерин камтыган актыларды макулдашууда жана кабыл алууда жумуш берүүчү кызматчылардын шайлануучу өкүлчүлүк органдарынын пикирин эске алуудан баш тарткандыгына байланыштуу кызматчылар (алардын өкүлдөрү) менен жумуш берүүчүлөрдүн (алардын өкүлдөрүнүн) ортосундагы жөнгө салынбаган кайчы пикир.

2016-08-11 53 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11