Жалын фотометриясы


Жалын фотометриясы – атомду төмөнкү темп-ралык жалындын таасири астында термикалык дүүлүккөн абалга келтирүүгө негизделген. Пайда болгон нур интенсивдүүлүгүн фотоэлемент же өлчөөчү прибор жардамы менен жазылып алынат. Элементтерди Ж. ф. менен аныктоо спектралдык сызыктын концентрацияга болгон көз-карандылыгына негизделген. Спектралдык сызыктарды светофильтр же монохроматор жардамы менен бөлүп алат. Ж. ф. жардамы менен анализ жүргүзүү төмөнкү этаптан турат: 1) Аныктала турган затты даярдоо (эритүү), 2) Эритмени жалынга бүркүү, 3) Аныктала турган зат спектралдык сызыгын бөлүп алуу, 4) Спектралдык сызык интенсивдүүлүгүн өлчөө, 5) үлгүдөгү зат конц. эсептөө. Эритмедеги зат конц. калибровкалык графиктин жардамы менен аныкталат. Калибровкалык график стандарттык эритмелер жардамы менен түзүлөт. Координаттарда токтун чоңдугу (мк, А)-концентрация (мкг/см3). Ж. ф. сезгичтиги аналитикалык сызыктын интенсивдүүлүгүнө изилдене турган зат эритмесинин хим. курамына жана аппаратуранын турактуу иштешине көзкаранды. Натрий 0,001 мкг/см3, калий 0,01 мкг/см3 концентрациясында аныктаса болот. Ж. ф. биохим-да кеңири колдонулат. Мис., К, Na, Ca, Mg элементтерин биологиялык чөйрөдөн аныктаса болот (кан, ткань ж. б. биологиялык материалдар).

2016-08-11 59 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11