Жалпыга маалымдоо каражаттары (жмк)


Жалпыга маалымдоо каражаттары (жмк) – мамлекеттик органдар, маалымат агенттиктери, саясий, коомдук жана башка уюмдар, жеке адамдар тарабынан чыгарылуучу мезгилдүү басылмалар (калк арасында таркатуу үчүн чыгарылган жана туруктуу аталышы бар бир жолку басылмалар, газеталар, журналдар, алардын тиркемелери, альманахтар, китептер, бюллетендер,), радио-, теле - жана көрмө программалар, кино жана көрмөстудиялар, укма жана көрмөжазуулар. КРде ЖМКны цензурадан өткөрүүгө жол берилбейт. ЖМКнын кабарларды жалпыга таратууну жүргүзүүчү анын органдарды жана жарандар өкүлү болушат. ЖМК-нын органдары өз уставдарынын негизинде иш жүргүзүүчү юридикалык жактар болуп эсептелишет.

2016-08-11 376 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11