Жалпы диагностикалык тесттер


Жалпы диагностикалык тесттер - – сыналуучунун жалпы акыл өнүгүш деңгээлин ченөөгө багытталган.

1. Сезүү органдарына (көрүү, сезүү, туюу).
2. Акыл жөндөмүнө (эске сактоо, логикалык ой жүгүртүү).
3. Кыймыл жөндөмүнө (күчү, реакция ылдамдыгы, тактыгы, ж. б.).
4. Мүнөзүнө жана темпераментине (өз алдынчалуулук, чечкиндүүлүк ж. б.).

Кийинчерээк Жалпы диагностикалык тесттердин пед. багыты негизделип, окуучунун оозеки эсептөө аракеттерин, кенже окуучулардын айрым сөздөрдү окуу жана жазуу ылдамдыгын аныктоо максатында колдонулган.

2016-08-11 102 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11