Жалган Дмитрий 1


Жалган Дмитрий 1 туулган жылы белгисиз – 17 (27). 5. 1606 – өзүн орус падышасы Иван IVнүн баласы Дмитриймин деп көрсөткөн саясий куйту, ал кечил Григорий Отрепьев деген маалыматтар бар. Жалган Дмитрий Iнин орус тагына умтулушун поляк-литва төбөлдөрү жана Северск жери менен Смоленскини алууну көксөгөн Польша королу Сигизмунд 3 колдогон. Жалган Дмитрий 1 католик динин жашыруун кабыл алып, Ватиканга орус чиркөөсүн баш ийдирүүнү убада кылган. Жалган Дмитрий 1 дыйкандар менен казак-орустардын антифеодалдык көтөрүлүшүнөн жана боярлардын падыша Б. Ф. Годуновдун жүргүзгөн саясатына нааразылыгынан пайдаланып, 1604-ж. күзүндө поляк-казак орус отряддары менен Россияга кол салып, 1605-ж. 20-июнда Москваны ээлеген. Жалган Дмитрий Iнин саясатынын элге каршы багыты нааразылык туудуруп, ал элдик көтөрүлүштүн убагында өлтүрүлгөн.

2016-08-11 98 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11