Жакшылыков Керим


Жакшылыков Керим 0(1922–1997) - обончу, ырчы Нарын районунун Дөбөлү айылында 1922-жылы туулган.

Нарын облустук драма театрында ырчы, актер болуп иштеген. Боогачы Жакыпбек уулунун, Муса Баетовдун, Жумамүдүн Шералиевдин, Абдыкалый Темировдун ырларын ырдап, ж. б. күүлөрдү чертип, театрда чакан ролдорду аткарган.

Ал «Эсте секет», «Жолугабыз аз күндө», «Чын сүйүү деп сеземин», «Бир өзүңө», «Эгер сүйсөң», «Аттардын сыпаты» ж. б. обондорду жараткан.

Бир өзүңө – К. Жакшылыков. Кыргыз ырларынын антологиясы, МОНО М 3035847 48 005, Чын сүйүү деп сеземин (Т. Тыныбеков) – А. Жумабаев, Жолугабыз аз күндө – К. Жакшылыков. Кыргыз ырларынын антологиясы, МОНО М 3035855 56 005.

2016-08-11 120 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11