Жай менен кыш


Апенди бир күнү отуруп, досторуна айтат: - Жайдын күнкү бир нече саат кыштын үч күнүнө барабар, - деп, - Аны кайдан билесиң? - дейт беркилер кызыгып. - Тажрыйба жүзүндө көрдүм, - дейт Апенди түшүндүрүп. - Кышында кийимди жууп, илип койсом, үч күндө кургайт. Ал эми жайында түштөн кийин жууп, жайган кир кечке чейин эле кургап калат.

2016-05-29 775 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29