Жааны алыстыкка атмай


Оюнчулардын саны 2—5 киши.

Оюн аянтчада, талаада аткарылат.

Оюнда колдонуучу аспаптар. Жаалар жана анын октору.

Оюнчулар өздөрүнө жаа жана анын окторун даярдашып, бир катар болуп турушуп, оюндун шарты жана кезеги жөнүндө сүйлөшүп алышат,

Кезектери келгенде, бирден жааны алып алыстыкка атышат. Жааны алыстыкка аткан оюнчу жеңүүчү болот.

Жааны бийиктикке атуу, бийиктикке ыргытылган буюмду, жаа менен атыш алуу.

Бир бирине жакын турууга, тоскоолдук кылууга, жаа атылган тарапта жүрүүгө, турууга, оюндун кезегин бузууга болбойт.

Оюнда күч, ийилчээк тикке тарбияланат, жаа атуунун ыкмаларын, эмгектенүүгө үйрөтөт.

2016-08-11 63 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11