Жаакташ суусу


Жаакташ суусу

Жаакташ суусу, Тарагай – Жетөгүз районундагы суу, Чоң Нарындын оң курамы. Узундугу 36км, алабынын аянты 1173 км. Кумтөр суусу менен Арабел суусунун кошулушунан пайда болот. Кумтөр Петров мөңгүсүнөн башталат. Жогорку бөлүгүндө Жетимбел жана Акшыйрак кырка тоолорун бөлүп турган капчыгай аркылуу , андан чыкканда байыркы мореналуу түздүк менен түштүктөн - батышка карай агат. Түздүккө чыкканда жай агып, салааларга бөлүнөт. Төмөнкү агымында бир нук менен агып, босоголорду пайда кылат. Мөңгү, кар жана жаан-чачын сууларынан куралат. Жылдык орточо чыгымы 11,3м/сек. Июлда кирип, сентябрда тартыла баштайт.

2016-08-11 30 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11