Жаа электр меши


Жаа электр меши – металл жана башка материалды эритүүдө электр жаасынын жылуулугу колдонулуучу өнөр жай меши. Алгачкы жаа электр меши 1898– 1901-ж. Францияда жана Италияда курулган. Бул меште жогорку температураны (2500°Сге чейин) алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ысытуу ыкмасы боюнча түз ысытылуучу (электр жаасы электрод менен ысытылуучу нерсенин ортосунда күйөт), кыйыр ысытылуучу (электр жаасы металлдан бир канча аралыкта электроддордун ортосунда күйөт) жана жабык жаа (жаа электрод чөктүрүлгөн катуу шихтанын катмарынын алдында күйөт) болуп бөлүнөт. Өнөр жайда түз ысытылуучу ыкма кеңири таралган (негизинен болотту эритүүдө). Мындай мештин сыйымдыгы 350 тга жетет. Жогорку сапаттагы болотту, металлды жана эритмени алуу үчүн вакуумдук жаа электр меши колдонулат. Мында электрод катары сомдолуп пресстелген, куюлган, согулган же тапталган титан, болот, ниобий материалдары пайдаланылат. Ал эми күкүм түрүндөгү майдаланган металлдарды эритүү үчүн вольфрам же графит сыяктуу материалдан жасалган вакуумдук жаа электр меши колдонулат. Меш электр энергиясын трансформатордон алат.

2016-08-11 41 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11