Зергерчилик


Зергер - кол өнөрчүлүктүн асыл темир менен иштеген устасы. Зергерлер баалуу металлдардан: күмүштөн, алтындан, жезден билерик, иймек, оймок, желбирөөч, шакек, тумар, искек, оймок жана башкаларды жасашкан. Ошондой эле ат жабдыктарды, жоо-жарактарды, боз үйдүн жыгачтарын, музыкалык аспаптарды кооздошкон. Зергерчилик - салттуу кол өнөрчүлүктө асыл темирлерден кооз буюм жасоо кесипчилик багыты. Зергерчиликтин иштоо ыкмасы, технологиясы толугу менен элдин жашоо шартына ылайыкталган да, өзүнө гана таандык өзгөчөлүктөргө ээ болгон. Зергерлер өз алдынча устаканада узануудан башка дагы, аспап-куралдарын көтөрүп алышып оокаттуу адамдардын үйлөрүндө дагы буюмдарды шекеттешкен.

Зергерчиликтин негизги материалдары асыл металлдар: алтын, күмүш, жез жана башкалар болгон, бирок, негизинен күмүш жана жез болуп эсептелген. Зергерчиликтин ыкмалары күмүшкө карата - жашытуу, эритүү, сыя төгүү, таруулатуу, чапкылоо, көркөм куюу, тордоо, тогуз тоболоо, кертүү, согуу, эшүү жана башкалар. Баалуу таштарды, бермет-шуруларды темирдин бетине оюп түшүрүү, үстүнө чөгөрүү. Алтын-күмүштүн буусуна кармоо, оюп-чиймелөө жолдору менен тараган. Адатта асыл металлдардын бетине мүйүз, карга тырмак, кыял, бычак учу, бармак боочу дагы башка оюмдар түшүрүлгөн. Кыз-келиндердин желбирөөч, сөйкө желбирөөч, сөйкө, билерик, төөнөгүч, бой тумар сыяктуу кооз буюмдарын күмүш жана жезден чоюлган ичке зымдар менен эшип, оруп, бурап кооздошчу.

2016-12-22 525 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-12-22