Зеебек эффектиси


Зеебек эффектиси - удаалаш туташтырылган, тийишкен жеринде температуралары ар башка, эки түрдүү өткөргүчтөн турган туюк электр чынжырында электр кыймылдаткыч күчүнүн пайда болушу. 1821-ж. немис окумуштуусу Т. И. 3еебек ачкан. Өткөр гүчтөрдүн тийишкен жерлери ар кандай температурада болгондо, алардын ички потенциалдарынын айырмасы да ар башка болгондуктан, электр тогу пайда болот. Бул учурда ички энергия электр энергиясына айланат, ал үчүн эки жылуулук булагы, башкача айтканда эки тиймек (тийишүүчү аянт) пайдаланылат. 3еебек эффектисине ылайык термоэлемент же термопараны колдонуп, температураны өлчөөгө болот. Термопара термометрге караганда өтө сезгич болгондуктан, температура чоң интервалда алыстан эле өлчөнөт. 3еебек эффектиси электр тогун алууда да колдонулат. Жарым өткөргүчтөн жасалган термоэлектр генератору Күн энергиясын түздөн-түз электр энергиясына айландырат.

2016-08-11 219 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11